Category: News

Triple ThreaT zoekt een raad van toezicht

September 14, 2023

Het Bestuur van Stichting Triple ThreaT in Haarlem zoekt een  

VOORZITTER EN TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT 

De voorzitter heeft als aandachtsgebied strategie. Een van de leden van de raad van toezicht heeft onder andere het aandachtsgebied ontwikkelen en opleiden. Het andere RvT-lid heeft onder andere het aandachtsgebied financiën. 

Wie zijn wij? 

Triple ThreaT (TTT) is als jongereninitiatief ontstaan in Schalkwijk, een plek waar veel diversiteit, minderheden en gezinnen met minder draagkracht opgroeien. Oftewel een prachtige wijk met enorm veel potentie, een wijk waar slechts een steuntje in de rug voldoende kan zijn om jeugd te laten bloeien en om de meest kleurrijke/innovatieve projecten te realiseren. Triple ThreaT breekt dwars door alle negatieve stigma’s heen en richt zich enkel en alleen op de potentie, kwaliteiten en meerwaarde van jeugd uit deze wijk. De negatieve vicieuze cirkel wordt omgezet in een positieve vicieuze cirkel waarbij de jeugd zelf de touwtjes in handen heeft. Door de elementen sport, cultuur en lifestyle in te zetten als middel, helpt Triple ThreaT jongeren in het pad naar zelfredzaamheid. 

Stichting Triple ThreaT valt onder sociaal werk (jongerenwerk) en staat midden in de Haarlemse samenleving. De stichting zorgt voor toekomstperspectief van de jongeren die zich bij TTT aansluiten. De jongeren staan bij TTT zelf aan het roer met behulp van de stichting als platform. Stichting Triple ThreaT wil een positieve omgeving vormen voor jongeren, waarbij zij de mogelijkheid krijgen om hun volledige potentieel te benutten. Stichting Triple ThreaT heeft een informele en impactvolle cultuur. De organisatie kenmerkt zich door enthousiaste medewerkers (ca. 25) en vele vrijwilligers. De stichting bestaat uit een directeur, een managementteam en een junior bestuur. De dagelijkse leiding ligt bij de directeur en het management.  

De stichting kent een aftredend besluitvormend bestuur. De stichting is in de afgelopen jaren steeds groter geworden. Het huidige bestuur heeft daarom besloten dat het installeren van een Raad van Toezicht passend is bij die groei.  

TTT is van de grond af aan opgebouwd voor en door jongeren uit de wijk. TTT is radicaal anders en daarom succesvol. Leden van de Raad van Toezicht onderschrijven en ondersteunen de filosofie en de identiteit van de stichting. Bekijk deze video voor meer informatie. 

Wat ga je doen? 

De RvT van de stichting ziet toe op de strategische en financiële toekomstbestendigheid van de organisatie en de algemene gang van zaken binnen de stichting. Daarbij wordt voornamelijk met de directeur geschakeld en waar nodig het bredere management. De RvT laat zich daarbij leiden door de identiteit van de stichting en versterkt en verduurzaamt de huidige succesformule. De RvT keurt de jaarrekening en de begroting goed en voert een gesprek met de externe accountant. Jaarlijks voert de RvT functionele voortgangsgesprekken met de directeur, waarin de verbinding met de opgaven van de stichting TTT wordt gelegd.  

De RvT heeft als taken: 

 • Toezicht en controle op het bestuur van de stichting; 
 • Bewaken van de identiteit van de stichting; 
 • Werkgeverschap van de directeur; 
 • Het ondersteunen van directeur bij het realiseren van een toekomstbestendige organisatie op het vlak van beleid en financiën; 
 • Gevraagd en ongevraagd adviseren van de directeur. 

Wat breng je mee? 

Er geldt een aantal algemene profieleisen. Daarnaast verwachten we verschillende dingen van de voorzitter en de leden. De Raad van Toezicht functioneert als team, waarbij geldt dat er binnen de RvT sprake is van transparantie, vertrouwen en een eerlijke en open communicatie. Daarnaast heeft elk RvT lid een specifieke deskundigheid die bijdraagt aan het geheel en heeft elk RvT lid een goed ontwikkelde maatschappelijke antenne en geweten.  

Algemene profieleisen: 

 • affiniteit met sociaal werk; 
 • geloof en overtuiging in de werkwijze van TTT; 
 • beschikt over bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring; 
 • hanteren van de optimale balans tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand, informeel contact en de formele rol van toezichthouder; 
 • bedrijfskundige oriëntatie, waaronder het kunnen beoordelen van stuurinformatie; 
 • strategisch kunnen mee- en tegendenken; 
 • domein overstijgende denkwijze; 
 • branchekennis (aanwezig bij tenminste een van de drie leden); 

Belangrijk voor de voorzitter raad van toezicht: 

Je bent een ervaren toezichthouder en/of bestuurder met een visie op sociaal werk en je beschikt over een strategische blik en bewaakt daarmee de ingeslagen koers van de stichting. Je kunt een onafhankelijke rol innemen, terwijl jij je verbonden voelt met de stichting. Je adviseert de directeur en treedt waar nodig op als ambassadeur.  

Als regisseur van het proces van toezichthouden, toon je, mede in het kader van de governance code sociaal werk verbindende en integrerende kwaliteiten. Je bent in staat om een goede relatie te onderhouden met de directeur. Je hebt oog voor de ethiek van toezichthouden en het vermogen om op basis van statuur en natuurlijk gezag de voorzittersrol verbindend in te vullen. Je bent rolbewust en besluitvaardig. Je hebt toegang tot een relevant netwerk en je bent bereid deze in te zetten. Bij voorkeur ben je woonachtig in de regio. 

Belangrijk voor de twee nieuwe leden van de raad van toezicht: 

Voor de functie van lid raad van toezicht zoekt het bestuur TTT een toezichthouder met een achtergrond in opleiden en ontwikkelen (HRM) en een toezichthouder met een financiële of bedrijfseconomische achtergrond. Je beschikt over een strategische blik en bewaakt daarmee de ingeslagen koers van de stichting. Je kunt een onafhankelijke rol innemen en je voelt je verbonden met de stichting.  

Praktische informatie 

Download de profielschetsen voor meer informatie en solliciteer direct. 

We zien je reactie graag uiterlijk maandag 23 oktober 2023 tegemoet. 

De stichting drijft op intrinsieke motivatie. Er is sprake van een onkostenvergoeding.  

Je kan jouw interesse kenbaar maken door je CV en motivatiebrief te mailen aan bregjemollee@werkgenegenheid.com Voor vragen over de procedure kan je bellen met Bregje Mollee op telefoonnummer 06 – 51 43 43 89. Voor eventuele vragen t.a.v. de stichting kan je contact opnemen met Okrah Donkor op telefoonnummer 06 – 22 14 07 10 

 

 

Coach van het jaar

July 19, 2020

Dominique is uitgeroepen tot coach van het jaar tijden het Haarlems topsportgala.

Present your startup

July 19, 2020

Philip is uitgeroepen tot publiekswinnaar tijdens de finale van present you startup.

Club van het jaar

July 19, 2020

Triple Threat is door NOC NSF uitgeroepen tot de landelijke winnaar van de club van het jaar verkiezing!

Haarlemmer van het jaar

July 19, 2020

Okrah ontving dankzij de steun van onze community meer dan 1800
stemmen en was daarmee de overduidelijke winnaar. Hierdoor had hij de eer om in 2019 de
titel Haarlemmer van het jaar te dragen! De stemmers mochten ook aangeven waarom zij
op deze kandidaat hadden gestemd: Genoeg energie om op door te bouwen!

NOS op 3

October 2, 2019

Voor een reportage van de rubriek "Goed verhaal" kwam NOS in maart bij ons langs. Het gevolg was een stortvloed aan landelijke
aandacht, ontzettend veel gemeentes, organisaties en andere stakeholders uit het hele land willen meer weten over hoe wij het
aanpakken in Haarlem.