Onze Missie

Stichting Triple ThreaT wil een positieve omgeving vormen voor jongeren, waarbij zij de mogelijkheid krijgen om hun volledige potentie te benutten. Door de elementen sport, cultuur en lifestyle in te zetten als middel, helpen wij jongeren op hun pad naar zelfredzaamheid.

Press play

One Family

" Onderdeel zijn van de familie geeft jongeren identiteit en trots, samen staan wij sterker."

We got talent

"Soms is het feit dat iemand in je gelooft al voldoende. Iedereen is op zijn/haar eigen manier talentvol." 

Homegrown

"Onze jongeren zijn de leiders van de toekomst en begrijpen als geen ander waar behoefte aan is.”
about-us_01_1_light
3-2
Visie

We got talent

Wij geloven erin dat alle jongeren potentie en talent hebben, vaak is een zetje in de rug al genoeg om deze talenten te ontplooien. Op het moment dat zij in de community komen betekent dit eigenlijk “erbij horen”. De deelnemers zijn nu onderdeel van onze positieve lifestyle community. Doordat de deelnemers zelf de drang hebben om bij de community te horen, is de community in grote mate zelfsturend.

Zoals bij elke community, zijn er regels, omgangsvormen en waarden. Op deze manier kunnen wij groepsdruk op een positieve manier inzetten ter bevordering van de ontwikkeling van onze leden. Wij willen passie van de jongeren inzetten ter stimulering van de persoonlijke ontwikkeling. Triple ThreaT wil sociale normen, mentaliteit en discipline aanleren die tevens toepasbaar zijn in het dagelijks leven.

Visie

One Family

De stichting heeft het familiegevoel hoog in het vaandel staan. Wij hechten veel waarde aan de saamhorigheid en betrokkenheid binnen de stichting. De kracht van Triple ThreaT is dat zij gedragen wordt door de community. De community draagt ook zelf bij aan het aanbod. Hier ontstaat diversiteit, verschillende vrijwilligers dragen uiteenlopende activiteiten aan vanuit diverse interesses en achtergronden. De community biedt normen en waarden, structuur en een vangnet.

Een community geeft jeugd de mogelijkheid onderdeel te zijn van een groter geheel waar zij graag mee geassocieerd willen worden. Een community zorgt ervoor dat er verbondenheid is tussen de buurt, de organisatie en de samenleving. Van een persoonlijk netwerk naar een gezamenlijk netwerk, waarbij de community verbindingen faciliteert tussen alle mensen. In de omgang betekent dit dat tijdens de activiteiten, maar vooral daarbuiten, trainers, leden en bestuur voor elkaar klaar staan. Triple ThreaT hoopt dat de positieve mentaliteit aanstekelijk is en een inspirerende werking heeft op de jongeren. 

about-us_01_1_light
1
about-us_01_1_light
2
Visie

Homegrown

Al gelijk bij de oprichting waren er vele rolmodellen betrokken bij Triple ThreaT: jongeren die een voortrekkersrol namen om Triple ThreaT tot een succes te maken. Al deze jongeren (rolmodellen) groeiden op in dezelfde buurt. Ook zij spreken de taal en kennen de buurt als hun eigen broekzak. Hierdoor weten zij eenvoudig aansluiting te vinden bij andere jongeren en hen te betrekken bij de activiteiten van Triple ThreaT.

Zowel de steunpilaren als rolmodellen fungeren als peers, een belangrijke rol voor de opgroeiende jongeren. Zij blijken toegankelijk voor de jongeren in de wijk om naartoe te gaan met hun (hulp)vragen en andere kwetsbaarheden, juist omdat de peers zich kunnen verplaatsen in de kwetsbaarheden van deze jongeren, waardoor Triple ThreaT een vertrouwde omgeving kan bieden.

Triple ThreaT

“Don’t aspire to make a living, aspire to make a difference”

 

 

Methodiek

Het brede scala aan activiteiten kent een bepaalde fasering. Van vrijblijvende kennismaking naar toeleiding tot structurele deelname en zelfs een excellentie-programma. De kern van Triple ThreaT blijft echter sport, cultuur en lifestyle als middel inzetten ten behoeve van maatschappelijke participatie en zingeving van jongeren tussen de 6 en 21 jaar. 

De kracht van Triple ThreaT is dat alle projecten onderdeel vormen van een groter geheel. Het doel is om de jongeren stap voor stap onderdeel te maken van een positieve community. Eenmaal lid van deze community liggen er kansen en is de kans op uitval zeer klein.

Neem contact met ons op om meer te weten te komen over onze methodiek.